2015-04-02

Zarząd i Dyrekcja

Prezes Zarządu

dr n. med. Andrzej Siwiec

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

mgr Dorota Surma-Kuś

Główna Księgowa

mgr Anna Zioła

Kierownik Działu Kadr

mgr Danuta Hrynkiewicz

Naczelna Pielęgniarka

mgr Mariola Paliga