2016-03-18

Majątek

Kapitał zakładowy: 29.150.000 zł