2015-04-02

Dane Podmiotu

Dane Adresowe: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
ul. Gabrieli Zapolskiej 3
41-218 Sosnowiec
Telefon: 32 720 77 00
32 263 00 58
Fax: 32 266 36 30
email: sekretariat@centrum-pediatrii.com.pl

NIP: 644-35-08-924
REGON: 276240724
KRS: 0000532342
Nr księgi rejestrowej: 000000013912
Konto bankowe: PKO Bank Polski SA
07 1020 2498 0000 8402 0154 0947            
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 29.150.000 zł